Strojno pometanje :

- Cest,

- Pločnikov,

- Parkirnih površin,

- Garažnih hiš,

- Skladiščnih hal in prostorov,

- itd.

 

 

 

Trata Krško